Regulaminy

 

Regulamin dla opiekunów grup i wycieczek

1. Teren można wykorzystywać do wypoczynku, rekreacji i zabawy.
2. W przypadku grup zorganizowanych, dzieci powinny przebywać pod opieką opiekunów, ponieważ to oni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
3. Odpowiedzialność za ewentualne obrażenia dzieci poniesione w czasie korzystania z terenu oraz za wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone ponoszą opiekunowie.
4. Prosimy opiekunów o współpracę z osobami prowadzącymi grupę/organizatorem oraz postępowanie zgodnie z ich zaleceniami.
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zabrania się:
a) wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, i inne urządzenia, które temu nie służą
– nieprzestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem,
b) dotykania, wchodzenia itd. na urządzenia rolnicze (są to urządzania ekspozycyjne, nie przeznaczone do obsługi, zawierają elementy ostre) – nieprzestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem,
c) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów,
d) samodzielnej obsługi jakichkolwiek urządzeń m.in. koła garncarskiego,
e) dotykania rzeźb i figur,
f) zaśmiecania terenu,
g) niszczenia i uszkadzania roślinności,
h) dewastowania urządzeń oraz ogrodzeń,
i) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu,
j) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
k) samodzielnego rozpalania ognia (nawet w miejscach do tego wyznaczonych, jeśli nie było to za wiedzą i zgodą organizatora).
6. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
7. Informujemy, że na terenie obiektu znajduje się czynna pasieka (jest ona zlokalizowana za laskiem sosnowym, jednak pszczoły można spotkać na całym terenie). Osoby uczulone lub z ryzykiem alergii, osoby starsze i dzieci prosimy o szczególną ostrożność i nie zbliżanie się do pasieki.
8. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie poinformować należy – pracownika sklepu spożywczego w Dąbrówce (nr.tel.do sklepu: 81 756 70 79)
lub zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych 997, 998, 999,112.
9. Apteczka znajduje się w sklepie spożywczym w Dąbrówce.
10. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie wchodząca na teren z dziećmi są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem korzystania z terenu.

 

 

 

Regulamin „Skansenu”

1. Teren można wykorzystywać do wypoczynku, rekreacji i zabawy.
2. Wejście oraz na użytkowanie infrastruktury jest na własną odpowiedzialność. Dzieci powinny przebywać pod opieką rodziców/opiekunów, ponieważ to oni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
3. Odpowiedzialność za ewentualne obrażenia dzieci poniesione w czasie korzystania z terenu oraz za wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone ponosi rodzic lub opiekun prawny.
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zabrania się:
a) wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, i inne urządzenia, które temu nie służą
– nieprzestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem,
b) dotykania, wchodzenia itd. na urządzenia rolnicze (są to urządzania ekspozycyjne, nie przeznaczone do obsługi, zawierają elementy ostre) – nieprzestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem,
c) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów,
d) samodzielnej obsługi jakichkolwiek urządzeń m.in. koła garncarskiego,
e) dotykania rzeźb i figur,
f) zaśmiecania terenu,
g) niszczenia i uszkadzania roślinności,
h) dewastowania urządzeń oraz ogrodzeń,
i) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu,
j) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
k) rozpalania ognia (nawet w miejscach do tego wyznaczonych, jeśli nie było to za wiedzą i zgodą właściciela terenu).

5. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
6. Informujemy, że na terenie obiektu znajduje się czynna pasieka (jest ona zlokalizowana za laskiem sosnowym, jednak pszczoły można spotkać na całym terenie). Osoby uczulone lub z ryzykiem alergii, osoby starsze i dzieci prosimy o szczególną ostrożność i nie zbliżanie się do pasieki.
7. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie poinformować należy – pracownika sklepu spożywczego w Dąbrówce (nr.tel.do sklepu: 81 756 70 79)
lub zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych 997, 998, 999,112.
8. Apteczka znajduje się w sklepie spożywczym w Dąbrówce.
9.Osoba wchodząca na teren z dziećmi jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem korzystania z terenu.

 

Regulamin korzystania z terenu

1. Teren można wykorzystywać do wypoczynku, rekreacji i zabawy.
2. Wejście oraz na użytkowanie infrastruktury jest na własną odpowiedzialność. Dzieci powinny przebywać pod opieką rodziców/opiekunów, ponieważ to oni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
3. Odpowiedzialność za ewentualne obrażenia dzieci poniesione w czasie korzystania z terenu oraz za wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone ponosi rodzic lub opiekun prawny.
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zabrania się:
a) wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, i inne urządzenia, które temu nie służą
– nieprzestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem,
b) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów,
c) huśtania się na stojąco,
d) zaśmiecania terenu,
e) niszczenia i uszkadzania roślinności,
f) dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
g) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu,
h) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
i) rozpalania ognia (nawet w miejscach do tego wyznaczonych, jeśli nie było to za wiedzą i zgodą właściciela terenu).
5. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
6. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie poinformować należy – pracownika sklepu spożywczego w Dąbrówce (nr.tel.do sklepu: 81 756 70 79)
lub zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych 997, 998, 999,112.
7. Apteczka znajduje się w sklepie spożywczym w Dąbrówce.
8.Osoba wchodząca na teren z dziećmi jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem korzystania z terenu.